درآمدی بر نگره آموزش ادبیات

17.66

ضعفی‭ ‬که‭ ‬ادبیات‭ ‬مدرسی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬آموزش‭ ‬رسمی‭ ‬ادبیات‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دچار‭ ‬است‭ ‬امری‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬هیچ‭ ‬دانشجوی‭ ‬جدی‭ ‬ادبیات‭ ‬پوشیده‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬ضعف‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬ناشی‭ ‬می‌شود؟‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬همه‭ ‬پاسخ‌های‭ ‬ممکن‭ ‬شاید‭ ‬بنیادی‌ترین‭ ‬پاسخ‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬در‭ ‬محروم‭ ‬ماندن‭ ‬ادبیات‭ ‬از‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬علمی‭-‬فلسفی‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بی‌اعتنایی‭ ‬اهل‭ ‬ادب‭ ‬به‭ ‬مباحث‭ ‬نظری‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭.‬.. عبرت‭ ‬آموز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ادبیات‭ ‬دچار‭ ‬ضعف‭ ‬نیستیم‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬غالب‭ ‬حوزه‌های‭ ‬فرهنگ‭ ‬خودی‭ ‬به‭ ‬ضعفی‭ ‬مشابه‭ ‬گرفتاریم‭. ‬آیا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ضعف‭ ‬فرهنگی‭ ‬رد‭ ‬پای‭ ‬خودباختگی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فرهنگ‭ ‬بیگانه‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬جست؟

Additional information

Author

مهدی جامی

ISBN-10

1780834098

Publisher

H&S Media

No. of Page

262

Format

Print

Language

Persian

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “درآمدی بر نگره آموزش ادبیات”

Your email address will not be published. Required fields are marked *