مرا ای شعر ترمیم دگر کن

12.99

مهدی جامی: در‭ ‬غزلها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬شعرهای‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬دو‭ ‬چیز‭ ‬مشترک‭ ‬است‭: ‬عاطفه‭ ‬قوی‭ ‬که‭ ‬شاخص‭ ‬حسن‭ ‬مطلع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نو‭ ‬بودن‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬بیان‭. ‬در‭ ‬عاطفه‭ ‬قوی‭ ‬بحث‌ها‭ ‬کرده‌اند‭ ‬اما‭ ‬دراینجا‭ ‬یکی‭ ‬شم‭ ‬زبانی‭ ‬را‭ ‬اساس‭ ‬گرفته‌ام‭ ‬و‭ ‬یعنی‭ ‬روش‭ ‬شهودی‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬نوکاری‭ ‬در‭ ‬بیان‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬میزان‭ “‬آشنایی‌زدایی‭” ‬سنجید‭. ‬بجز‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬نو‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬اعتبار‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬کلاسیک‭ ‬غزل‭ ‬جدا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بیان‭ ‬امروزیان‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌شود‭. ‬زبان‌اش‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬صمیمی‭ ‬است‭. ‬تعبیرهای‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬ندارد‭. ‬تصویرها‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬روان‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬است‭. ‬خراسانی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬عراقی‭. ‬رودکی‌وار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬خاقانی‌وار‭. ‬روایی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬خطابی‭. ‬و‭ ‬شادمانگی‭ ‬یا‭ ‬اندوهی‭ ‬انسانی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هست‭.‬

Additional information

Author

فرزانه خجندی

ISBN-10

1780834098

Publisher

H&S Media

No. of Page

168

Format

Print

Language

Persian

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مرا ای شعر ترمیم دگر کن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *