سرمدده

17.66

بهمنیار‭ ‬در‭ ‬سرمدده‭ ‬با‭ ‬ماهرانه‌‏ترین‭ ‬شیوه‭ ‬از‭ ‬رسم‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬های‭ ‬جوانمردی،‭ ‬مادرخدایی،‭ ‬خاکساری‭ ‬و‭ ‬قناعت‏‌مندی‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ ‬بودن‭ ‬مردم‭ ‬تاجیک‭ ‬می‏‌گوید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬ظریفانه‭ ‬با‭ ‬پروپاگاند‭ ‬دوران‭ ‬شوروی‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬روسی‏‌سازی‭ ‬مقابله می‏‌کند‭. ‬سرمدده‭ ‬روستایی‏‌ست‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬خودمختار‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬خوشبخت،‭ ‬اگر‭ ‬همسایه‏‌های‭ ‬بدخواه‭ ‬بگذارند‭. ‬سرمدده‭ ‬ده‭ ‬کوچکی‏‌ست‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کوه‏‌های‭ ‬بلند‭ ‬با‭ ‬مردمان‭ ‬کم‭ ‬اما‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬مهمان‌دوست،‭ ‬رومانتیک‭ ‬و‭ ‬خیال‌پرداز‭. ‬سرمدده‭ ‬برای‭ ‬تاجیکان‭ ‬شاهنامه‭ ‬کوچکی‭ ‬‏ست‭ ‬در‭ ‬سبک‭ ‬قصه‌‏های‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شب،‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬دست‏‌رفته‭ ‬قصیده‌‏های‭ ‬رودکی‭ ‬ست‭ ‬و‭ ‬افسانه‏‌هایی‭ ‬که‭ ‬مادربزرگان‭ ‬تاجیک‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬برده‭ ‬بودند‭.‬

Additional information

Author

بهمنیار عربزاده امینی

ISBN-10

1780834330

Publisher

H&S Media

No. of Page

524

Format

Print

Language

Persian

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سرمدده”

Your email address will not be published. Required fields are marked *